วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรียนรู้การเป็นครู

สัปดาห์แรกของการฝึกสอนให้นักศึกษา สังเกตการทำงานของคุณครูในโรงเรียนและปรับตัวก่อนนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น